Villkor

Villkor

Beställning

Beställning av tjänster kan göras via www.scentofclean.se, via e-post på info@scentofclean.se eller via telefon på +46723022726. För att göra en beställning hos Scent of Clean måste du vara 18 år vid ordertillfället. Genom att boka en tjänst hos oss samtycker du till våra allmänna villkor. Du garanterar även att du är över 18 år samt att du gett oss korrekta efterfrågade uppgifter. Vid avslutad beställning anses tjänsten vara bokad och avbokning kan då endast göras i enlighet med vad som framgår.

Avbokning/Ombokning

Städvecka och städtid enligt Avtalet är fast och kommer att vara gällande under hela avtalstiden.
Kunden kan avboka tjänsten kostnadsfritt, om avbokningen på bokat städuppdrag görs 48 timmar innan utförande-datum och 5 vardagar innan för flytthjälp. Om Kunden däremot avbokar tjänsten närmare utförande-datum än 48 timmar för städtjänster och 5 dagar för flyttjänster, debiteras kunden 25 procent av kostnaden för det aktuella tjänstetillfället. Avbokning på plats eller samma dag minst 2 timmar innan städtjänst påbörjat debiteras 50% av kostnaden, mindre än 2 timmar debiteras 100% av kostnaden.
Kunden kan omboka tjänsten om uppdrag 3 dagar innan utförande-datum. Sker ombokning senare än 72 timmar före bokad dag eller bokas om/ändras 3 gånger i rad debiteras kunden 12.5% av kostnaden för det aktuella tjänstetillfället.
Kostnaden vid om- och avbokning berättigar inte till RUT-avdrag.

Fakturering och Betalning

Betalning av tjänster bokade via Scent of Clean betalas via faktura. Fakturan, med RUT-avdrag, skickas till kunden efter att städuppdraget är utfört. Vid kontinuerlig hemstädning skickas en faktura till kunden en gång per månad där vi sammanställt månadens städtillfällen och även gjort RUT-avdrag. Kunden har 20 arbetsdagar på sig att betala fakturan. Vid utebliven betalning har Scent of Clean rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) samt eventuell påminnelseavgift enligt lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader.

Fel och Reklamation

Vid flyttstädning gäller en garantitid om 7 dagar från utförandets datum. Senast tre arbetsdagar, eller den tid som kunden och leverantören skriftligen överenskommer, efter att reklamationen påpekas skall leverantören åtgärda kundens nedslag. Vid hemstädning gäller en garantitid om 24 timmar från utförandets avslut. Senast tre arbetsdagar, eller den tid som kund och leverantör skriftligen överenskommer, efter reklamationen påpekas skall leverantören åtgärda kundens nedslag. Garantitider mellan de olika tjänsterna kan skiljas åt och finns att läsa i varje enskild checklista som skickas ut för varje uppdrag.
Vid tillfällen då omstädning utförs så ges ej kostnadsreduktion på fakturan. Vid omständigheter som medför att kunden i fråga vid oförutsedda omständigheter på egen hand måste utföra förbättring av den städning som utförts av Scent of Clean så kan kostnadsreducering på faktura göras. Detta måste dock ha informerats till oss innan kund på egen hand påbörjar städningen. Denna kostnadsreducering görs för att ersätta kunden för den tid som hen på egen hand behövt lägga ner på omstädning som skulle ha utförts av Scent of Clean.
Reklamation kan göras via formulär som kunden kan hitta på scentofclean.se

Ändring eller felaktigt utförd tjänst

Vid oförutsedda händelser så som sjukdom, dödsfall, olyckor eller liknande händelser som påverkar utförande av tjänst tidsmässigt, skall kunden meddelas snarast möjligt. Scent of Clean skall då ges möjlighet att utföra tjänsten vid annat tillfälle, eller om kunden föredrar kan denna avboka tjänsten utan några kostnader
Ersättning för skador på egendom som uppstår vid Scent of Clean eller leverantörs utförande av en Tjänst utgår endast om Kunden kan visa att Scent of Clean orsakat den påstådda skadan.

Garanti

Vi lämnar garanti på allt vi gör från och med det datumet tjänsten börjar gälla .
Vi är glada om ni är nöjda !

RUT-avdrag

Vad är rutavdrag?

Rutavdrag, eller RUT-avdrag som det också kallas, är en förkortning och står för Rengöring, Underhåll och Tvätt. Rutavdrag är en skattesubvention, alltså ett avdrag, som ges till privatpersoner av Skatteverket för vissa typer av arbeten som utförs i hemmet, som till exempel städ eller arbeten inom trädgård.

Hur fungerar rutavdrag?

RUT-avdrag ska förutsättas tillhöra hushållsarbetets kärnverksamhet och göras i en bostad, ett fritidshus eller i en förälders bostad.
Exempel på hushållsarbeten som ger rätt till RUT-avdrag är flyttstädning, klippning av gräsmatta och läxhjälp. För full lista på vad som berättigar till avdrag och inte hänvisar vi till Skatteverkets hemsida.
Den som beställer ett arbete som är berättigat RUT-avdrag, till exempel inom trädgård, städning eller flytt, behöver inte själv göra något för att få avdraget. Det är alltid den som utför arbetet som ansvarar för att ansöka om RUT-avdrag och att fakturera inklusive avdraget.

Skatteverket medger endast RUT-avdrag med 50% på arbetskostnaden. Vill du ej eller om du inte kan använda RUT-avdrag så blir priset nedan dubbla.
Vi förbehåller oss rätten att fakturera återstående belopp, motsvarande skattereduktionen, om begäran från Skatteverket avslås.